The Devil Playing Cards At Pentrefoelas, The Devil, Evil Spirits, Satan in Welsh folklore and mythology, a tale from Rhydlydan Wales
Cartref >  
Category: The Devil, Evil Spirits, Satan
Sub Category:
Title: The Devil Playing Cards At Pentrefoelas


Robert Llwyd Hari was a servant in Gilar farm and the champion card player of his day.  When going home from Rhydlydan, after a game of cards in Aunty Ann’s house, called the Green, he was met at the end of the cross-lane by a gentleman, who entered into conversation with him.  The gentleman asked him to have a game of cards.| “I have no cards,” answered Bob.  “Yes you have, you have two packs in your pocket,” answered the gentleman.  They settled to play a game on the bridge of Rhyd-y-Cae, as it was a beautiful moonlight night.  The gentleman was very pressing that they should go to Plas Iolyn, because they would find there, he said, plenty of light, although no one was then living at the place.  But Bob positively refused to go there.  They commenced the game in downright good earnest on the bridge, Bob winning every game.  But when a card fell over the bridge into the water, Bob looked over and saw that the gentleman had hoofs like a horse.  He swore by the Great Being that he would not play any longer, and on this his partner turned himself into a wheel of fire, and departed bowling towards Plas Iolyn and Bob went home to Gilar.|The Welsh Version:-| Gwas yn y Gilar a phen campwr ei oes am chwareu cardiau oedd Robert Llwyd Hari.  Ond wrth fyn’d adre’ o Rhydlydan, wedi bod yn chwareu yn nhy Modryb Ann y Green, ar ben y lôu groes, daeth boneddwr i’w gyfarfod, ag aeth yn ymgom rhyngddynt.  Gofynodd y boneddwr iddo chware’ match o gardiau gydag e.  ‘Nid oes genyf gardian,’ meddai Bob.  ‘Oes, y mae genyt ddau ddec yn dy bocet,’ meddai’r boneddwr.  Ag fe gytunwyd i chware’ match ar Bont Rhyd-y-Cae, gan ei bod yn oleu lleuad braf.  Bu y boneddwr yn daer iawn arno dd’od i Blas Iolyn, y caent ddigon o oleu yno, er nad oedd neb yn byw yno ar y pryd.  Ond nacaodd yn lân.  Aed ati o ddifrif ar y bont, R. Ll. yn curo bob tro.  Ond syrthiodd cardyn dros y bont, ac fe edrychodd yntau i lawr.  Beth welai and carnau ceffyl gan y boneddwr.  Tyngodd ar y Mawredd na chwareuai ddim chwaneg; ar hyn fe aeth ei bartner yn olwyn o dân rhyngddo p. 150a Phlas Iolyn, ac aeth yntau adre’ i’r Gilar.” 


Find information on "The Devil Playing Cards At Pentrefoelas", and The Devil, Evil Spirits, Satan, in Rhydlydan Wales. Celtic and Welsh mythology and folklore in the Walesdirectory.co.uk.