The Snowdon Version of the Capture of the Fairie Man, Fairies in Welsh folklore and mythology, a tale from Nant Peris Wales
Cartref >  
Category: Fairies
Sub Category: Fairy Men Captured
Title: The Snowdon Version of the Capture of the Fairie Man


“Once the people who lived in the neighbourhood of Snowdon went badger-hunting. They failed the first day to get sight of one. But they laid a trap for one by the next day. This they did by placing a sack’s open mouth with a noose through it at the entrance to the badger’s den. The vermin was in the habit of entering his abode by one passage and leaving it by another. The one by which he entered was too precipitous and slippery to be used as an exit, and the trappers placed the sack in this hole, well knowing that the running noose in the mouth of the sack would close if anything entered. The next morning the hunters returned to the snare, and at once observed that the mouth of the sack was tightly drawn up, a sign that there was something in it. The bag was taken up and thrown on the shoulders of one of the men to be carried home. But when they were near Bryn y Fedw they saw a lump of a little fellow, standing on the top of a rock close by and shouting, ‘Meirig, are you there, say?’ ‘I am,’ was the answer in a strange but nervous voice. Upon this, the hunters, throwing down the bag, began to run away, and they were glad to do so, although they had to leave their p. 107sack behind them, believing, as they did, that they had captured one of the spirits of the bottomless pit. But afterwards they understood that it was one of the Fairy Tribe that was in the sack.”The tale in Welsh reads thus:—|“Aeth trigolion ardaloedd cylchynol y Wyddfa un tro i hela pryf llwyd. Methasant a chael golwg ar yr un y diwrnod cyntaf; ond cynllwynasant am un erbyn trannoeth, trwy osod sach a’i cheg yn agored ar dwll yr arferai y pryf fyned iddo, ond ni byddai byth yn dyfod allan drwyddo am ei fod yn rhy serth a llithrig. A’r modd a gosodasant y sach oedd rhoddi cortyn trwy dyllau yn ei cheg, yn y fath fodd ag y crychai, ac y ceuai ei cheg pan elai rhywbeth iddi. Felly fu; aeth pawb i’w fan, ac i’w wely y noson hono. Gyda’r wawr bore dranoeth, awd i edrych y sach, ac erbyn dyfod ati yr oedd ei cheg wedi crychu, yn arwydd fod rhywbeth oddifewn. Codwyd hi, a thaflodd un hi ar ei ysgwydd i’w dwyn adref. Ond pan yn agos i Bryn y Fedw wele dorpyn o ddynan bychan yn sefyll ar delpyn o graig gerllaw ac yn gwaeddi, ‘Meirig, wyt ti yna, dwad?’ ‘Ydwyf,’ attebai llais dieithr (ond dychrynedig) o’r sach. Ar hyn, wele’r helwyr yn dechreu rhedeg ymaith, a da oedd ganddynt wneyd hyny, er gadael y sach i’r pryf, gan dybied eu bod wedi dal yn y sach un o ysbrydion y pwll diwaelod, ond deallasant ar ol hyny mai un o’r Tylwyth Teg oedd yn y sach.”


Find information on "The Snowdon Version of the Capture of the Fairie Man", and Fairies, in Nant Peris Wales. Celtic and Welsh mythology and folklore in the Walesdirectory.co.uk.