The Llanuwchllyn Version of the Fairy Mother and the Human Midwife, Fairies in Welsh folklore and mythology, a tale from Llanuwchllyn Wales
Cartref >  
Category: Fairies
Sub Category: Fairy Mother and Human Midwife
Title: The Llanuwchllyn Version of the Fairy Mother and the Human Midwife


There was a midwife who lived at Llanuwchllyn, who was called to Coed y Garth, that is, to Siambra Duon, the home of the Tylwyth Têg, to attend to one of them in child birth.  They told her to be careful not to touch her eyes with the water used in washing the baby, but quite unintentionally the woman touched her left eye.  Shortly afterwards the midwife saw the Fairy’s husband at Bala, and she began enquiring how they all were at Siambra Duon, how the wife was, and how the little family was?  He looked at her intently and then asked, “With which eye do you see me?”  “With this,” she said, pointing to her left eye.  He plucked that eye out of her head and so the woman could not see him.|The Welsh Version:-“Yr oedd bydwraig yn Llanuwchllyn wedi cael ei galw i Goed y Garth, sef Siambra Duon—cartref y Tylwyth Têg—at un o honynt ar enedigaeth baban. Dywedasant wrthi am gymeryd gofal rhag, cyffwrdd y dwfr oedd ganddi yn trin y babi yn agos i’w llygaid; ond cyffyrddodd y wraig â’r llygad aswy yn ddigon difeddwl. Yn y Bala, ymhen ychydig, gwelai y fydwraig y gwr, sef tad y babàn, a dechreuodd ei holi pa sut yr oeddynt yn Siambra Duon? pa fodd yr oedd y wraig? a sut ’roedd y teulu bach i gyd? Edrychai yntau arni yn graff, a gofynodd, ‘A pha lygad yr ydych yn fy ngweled i?’ ‘A hwn,’ ebe hithau, gan gyfeirio at ei llygad aswy. Tynodd yntau y llygad hwnw o’i phen, ac yna nis gallai’r wraig ei ganfod.”|With regard to this tale, the woman’s eye is said to have been plucked out; in the Denbighshire midwife tale she was only deprived of her supernatural power of sight; in other versions the woman becomes blind with one eye.


Find information on "The Llanuwchllyn Version of the Fairy Mother and the Human Midwife", and Fairies, in Llanuwchllyn Wales. Celtic and Welsh mythology and folklore in the Walesdirectory.co.uk.