The Fairy Illusion, Fairies in Welsh folklore and mythology, a tale from Efailnewydd Wales
Cartref >  
Category: Fairies
Sub Category: Fairy Tricks
Title: The Fairy Illusion


“Once upon a time a native of Nefyn was returning from Pwllheli fair, and when near Efail Newydd he saw a magnificent Inn, and, as he knew that no such public-house was really there, he went up to it and asked one of the servants whether they had a stable where he could put up his horse. He was answered in the affirmative. The horse was placed in the stable, and the man entered the house and asked for a pint of beer, which he thought was the best he had ever drunk. After awhile he inquired whether he could go to rest. This also was granted him, and he retired to his room, which in splendour was worthy of the king. But alas! when he awoke he found himself sleeping on his back on a heap of ashes, and the horse tied to a pole in the hedge.”|In Welsh:-|“Ryw dro yr oedd brodor o Nefyn yn dyfod adref o ffair Pwllheli, ac wrth yr Efail Newydd gwelai Inn fawreddog, a chan ei fod yn gwybod nad oedd yr un gwesty i fod yno, gofynodd i un o’r gweision os oedd ganddynt ystabl iddo roddi ei farch. Atebwyd yn gadarnhaol. Rhoddwyd y march yn yr ystabl, ac aeth yntau i mewn i’r ty, gofynodd am beint o gwrw, ac ni chafodd erioed well cwrw na’r cwrw hwnw. Yn mhen ychydig, gofynodd am fyned i orphwys, a chafodd hyny hefyd. Aeth i’w orweddle, yr hwn ydoedd o ran gwychder yn deilwng i’r brenhin; ond wchw fawr! erbyn iddo ddeffro, cafodd ei hun yn gorwedd ar ei hyd mewn tomen ludw, a’r ceffyl wedi ei rwymo wrth bolyn clawdd gwrysg.”


Find information on "The Fairy Illusion", and Fairies, in Efailnewydd Wales. Celtic and Welsh mythology and folklore in the Walesdirectory.co.uk.